Video konferencijski sustavi omogućuju povezivanje korisnika te prijenos audio-video prezentacija na udaljenu lokaciju putem IP mreže. Ovi se sustavi najčešće izvode kao samostalni sustavi u sastavu kamera, tzv. codec (uređaj za kodiranje i dekodiranje signala), mikrofoni i zvučnici za prijenos u tzv. point-to-point konfiguraciji, gdje se dva korisnika povezuju u manjim dvoranama za sastanke. U većim se sustavima koriste codec uređaji koji već obrađene audio-video signale mogu prenijeti na jednu ili više lokacija (point-to-multipoint).

Prema zahtjevu korisnika, JSN COMON d.o.o. odabire najpogodnije jedinice video konferencijskog uređaja, kako bi se omogućila maksimalna iskoristivost i funkcionalnost.