U Zagrebu na Trgu Bana Jelačića, u Hotelu Dubrovnik izveli smo audio-video instalaciju novog Konferencijskog centra od 5 dvorana, 5 video projektora, 4 LED televizora, zasebnih audio sustava, mogućnost upravljanja iz kontrolne sobe, matričnog preklapanja zvuka i slike među dvoranama.