U skupinu uređaja efekt-rasvjete spadaju tzv. inteligentni reflektori (moving head) različitih izvedbi (s konvencionalnim ili LED izvorima svjetla), razne svjetlosne barijere te upravljačke konzole i uređaji distribucije upravljačkih signala.

Ovi se uređaji najčešće primjenjuju u klupskim i koncertnim prostorima, a posljednjih godina sve više i u kazalištima.

JSN COMON d.o.o. surađuje s jednim od najvećih proizvođača ovih uređaja, tvrtkom ELATION, koja nudi širok proizvodni program uređaja visoke kvalitete.